Vibrasjonsmåling – Tog

Vibrasjonsmåling – Tog

I samarbeid med Coba Måleteknikk AS har vi foretatt akselerasjonsmålinger på en av Vy’s togstrekninger. For å øke hastighet på deler av strekningen, er det viktig å påse at det ikke er for store akselerasjoner i vognene. Dette kontrolleres ved å logge...
Digital tvilling

Digital tvilling

Vi kan nå tilby komplett løsning for digital tvilling og beregning av utmattelse. Ved hjelp av avansert sensorteknologi og loggesystemer, kan vi gi korrekt input til digital tvilling, for å sikre optimalisert utnyttelse og overvåkning av strukturer. Ta kontakt for å...
Vibrasjon og spenninger

Vibrasjon og spenninger

Ved hjelp av strekklapper, akselerometer og dataloggeutstyr, utførte vi spenning og vibrasjonsmåling på rørgatene i «radiatoren» til forbrennings og sentralvarmeanlegg. Dette for å se hvilke krefter og vibrasjoner som oppstår under...
Støy- og støvmåling

Støy- og støvmåling

Vi tilbyr støy- og støvmåling for våre kunder, og har utført målinger for lokale entreprenører. I tillegg har vi gjort støymåling på kjøretøy – noe som kan være greit å vite for de som har mer bråkete kjøretøy....
Strekklappmåling på trykktank

Strekklappmåling på trykktank

Vi monterte og utførte strekklapptesting på trykktank på Equinors Mongstad anlegg. Dette ble utført for å verifisere og kvalitetssikre beregninger i forbindelse med revisjon. Målingene ble utført ved montering av 10 stk HBM strekklapper og en HBM QuatumX AD-konverter....