Sakkyndig virksomhet

Urdal Services AS er godkjent som Sakkyndig virksomhet

av Sertifiseringsorganet for sakkyndig virksomhet AS.

 

 

 

 

 

 

For landbasert virksomhet

Vi utfører sertifisering (S1) og periodisk kontroll av:

  • Kraner og løfteutstyr: GX, RX
  • Studio- og scenerigger: SX
  • Trallebaner: TX
  • Utstyr på bergingsvogner: BX
  • Personløftere: PX
  • Hengestillas: HX
  • Klatrestillas: KX
  • Masseforflytningsmaskiner: MX
  • Fallsikringsutstyr: I henhold til NS-EN 365

For skip og offshore

Vi står for sertifisering av kraner og løfteutstyr iht. Sjøfartsdirektoratet og Petroleumstilsynets regler. Kompetanserområde: A, B-1, C-1.

Vi har godkjenning fra Department for Business, Energy & Industrial Strategy (UK) for sertifisering av kraner og løfteutstyr som opererer på engelsk kontinentalsokkel.

Sakkyndig virksomhet

I henhold til Forskrift nr. 703, Utførelse av arbeid, er det krav om periodisk sakkyndig kontroll av arbeidsutstyr, som kraner og løfteinnretninger, gaffeltrucker, personløftere, masseforflytningsmaskiner, etc. Slik kontroll skal utføres av Sakkyndig Virksomhet, dvs. en virksomhet som tilfredsstiller visse krav med hensyn til organisering, kvalitetssikring og kompetanse. Sakkyndig Virksomhet må godkjennes av et sertifiseringsorgan, i henhold til gjeldende regler.

Sertifiseringsorganet for sakkyndig virksomhet AS er utpekt av Direktoratet for Arbeidstilsynet til å sertifisere sakkyndige virksomheter for løfteinnretninger etc., i henhold til forskrift 555.

Fra referanseprosjekter

Klikk gjerne på bildene for å se dem i full størrelse: