Sakkyndig virksomhet

Vi er Sakkyndig Virksomhet og foretar periodisk tilsyn og sertifisering av arbeidsutstyr.

Reparasjon og Vedlikehold

Våre erfarne teknikere utfører reparasjon, service og vedlikehold av arbeidsutstyr.

Måleteknikk

Vi bruker moderne dataloggingsutstyr for å utføre måleoppdrag skreddersydd etter kundens ønske og behov.

Veiing

Vi tilbyr veiing med tyngdepunktbestemmelse av moduler – og kan veie moduler opp til 1300 tonn.

Kalibrering

Vi tilbyr kalibrering av veieceller i trykk og strekk – fra 50 kg og oppover.

 

 

Referanseprosjekter

Vibrasjonsmåling – Tog

Vibrasjonsmåling – Tog

I samarbeid med Coba Måleteknikk AS har vi foretatt akselerasjonsmålinger på en av Vy's togstrekninger. For å øke hastighet på deler av strekningen, er det viktig å påse at det ikke er for store akselerasjoner i vognene. Dette kontrolleres ved å logge akselerasjoner...

Digital tvilling

Digital tvilling

Vi kan nå tilby komplett løsning for digital tvilling og beregning av utmattelse. Ved hjelp av avansert sensorteknologi og loggesystemer, kan vi gi korrekt input til digital tvilling, for å sikre optimalisert utnyttelse og overvåkning av strukturer. Ta kontakt for å...

Vibrasjon og spenninger

Vibrasjon og spenninger

Ved hjelp av strekklapper, akselerometer og dataloggeutstyr, utførte vi spenning og vibrasjonsmåling på rørgatene i "radiatoren" til forbrennings og sentralvarmeanlegg. Dette for å se hvilke krefter og vibrasjoner som oppstår under drift.

Samarbeidspartnere