Ved hjelp av strekklapper, akselerometer og dataloggeutstyr, utførte vi spenning og vibrasjonsmåling på rørgatene i «radiatoren» til forbrennings og sentralvarmeanlegg.

Dette for å se hvilke krefter og vibrasjoner som oppstår under drift.