Referanseprosjekter

Nedenfor er en oversikt over diverse prosjekter vi har utført for våre kunder i løpet av de siste årene.

Vibrasjonsmåling – togvogner:

I samarbeid med Coba Måleteknikk AS har vi foretatt akselerasjonsmålinger på en av Vy’s togstrekninger.

For å øke hastighet på deler av strekningen, er det viktig å påse at det ikke er for store akselerasjoner i vognene. Dette kontrolleres ved å logge akselerasjoner kontinuerlig over hele strekningen.

 

Digital tvilling:

Vi kan nå tilby komplett løsning for digital tvilling og beregning av utmattelse.

Ved hjelp av avansert sensorteknologi og loggesystemer, kan vi gi korrekt input til digital tvilling, for å sikre optimalisert utnyttelse og overvåkning av strukturer.

Ta kontakt for å høre hvilke løsninger vi kan tilby!

 

Vibrasjon og spenninger:

Ved hjelp av strekklapper, akselerometer og dataloggeutstyr, utførte vi spenning og vibrasjonsmåling på rørgatene i «radiatoren» til forbrennings og sentralvarmeanlegg.

Dette for å se hvilke krefter og vibrasjoner som oppstår under drift.

 

Støy og støvmålinger:

Vi tilbyr støy- og støvmåling for våre kunder, og har utført målinger for lokale entreprenører.

I tillegg har vi gjort støymåling på kjøretøy – noe som kan være greit å vite for de som har mer bråkete kjøretøy.

Ta kontakt for å høre hvilke løsninger vi kan tilby!

 

Kalibrering av store veieceller:

Vi tilbyr kalibrering av veieceller i strekk opp til 300 tonn, og i kompresjon opp til 400 tonn.

I tillegg kan vi kalibrere en rekke forskjellige strekktestingsverktøy.

Ta kontakt for tilbud på kalibrering!

 

Strekklappmåling på trykktank:

Vi monterte og utførte strekklapptesting på trykktank på Equinors Mongstad anlegg. Dette ble utført for å verifisere og kvalitetssikre beregninger i forbindelse med revisjon.

Målingene ble utført ved montering av 10 stk HBM strekklapper og en HBM QuatumX AD-konverter. Strekklapper ble montert på 5 forskjellige punkter – i horisontal og vertikal retning på tanken.

I tillegg ble det montert opp trykksensor, for å logge trykk i tanken under testing, samt 2 stk temperatursensorer, en montert på tanken, og en i luft.

Alle verdiene ble logget gjennom hele trykktesten, og fram til tanken var tappet for trykk.