Vibrasjonsmåling – Tog

Vibrasjonsmåling – Tog

I samarbeid med Coba Måleteknikk AS har vi foretatt akselerasjonsmålinger på en av Vy’s togstrekninger. For å øke hastighet på deler av strekningen, er det viktig å påse at det ikke er for store akselerasjoner i vognene. Dette kontrolleres ved å logge...