I samarbeid med Coba Måleteknikk AS har vi foretatt akselerasjonsmålinger på en av Vy’s togstrekninger.

For å øke hastighet på deler av strekningen, er det viktig å påse at det ikke er for store akselerasjoner i vognene. Dette kontrolleres ved å logge akselerasjoner kontinuerlig over hele strekningen.