Test av fjellbolter

Test av fjellbolter

For Mesel og Sønner utførte vi strekktesting av fjellbolter i oktober 2018. Dette ble gjort ved å montere en hulljekk over bolten, og sveise på mothold – slik at utrivingslast kunne...
Strekklappmåling Damluke – Kamfossen

Strekklappmåling Damluke – Kamfossen

I samarbeid med COBA Måleteknikk – Utførte vi en strekklappmåling på hoveddamluka i Kamfossen, i enden av Olstappen. Denne målingen ble utført for å avdekke om det var forskjell i opplagringskreftene mellom de to hovedlagrene til damluka, og for å kartlegge...
Veiing – ULA Boretårn

Veiing – ULA Boretårn

I forbindelse med mulig løfting av boretårnet på Ula – utførte vi en veiing med tyngdepunktbestemmelse vinteren 2018. Veiing ble utført ved hjelp av hydrauliske jekker og elektroniske lastceller. Boretårnet ble løftet klar av underliggende konstruksjon, og...