I samarbeid med COBA Måleteknikk – Utførte vi en strekklappmåling på hoveddamluka i Kamfossen, i enden av Olstappen.

Denne målingen ble utført for å avdekke om det var forskjell i opplagringskreftene mellom de to hovedlagrene til damluka, og for å kartlegge spenninger i stålet ved forskjellig åpning av luka.

Strekklapper ble montert på over- og underside av armene som holder luka, og ble montert med dekkmiddel for å sikre lang levetid for strekklappene, slik at målinger kan gjentas ved senere tidspunkt.