Digital tvilling

Digital tvilling

Vi kan nå tilby komplett løsning for digital tvilling og beregning av utmattelse. Ved hjelp av avansert sensorteknologi og loggesystemer, kan vi gi korrekt input til digital tvilling, for å sikre optimalisert utnyttelse og overvåkning av strukturer. Ta kontakt for å...