Vi kan nå tilby komplett løsning for digital tvilling og beregning av utmattelse.

Ved hjelp av avansert sensorteknologi og loggesystemer, kan vi gi korrekt input til digital tvilling, for å sikre optimalisert utnyttelse og overvåkning av strukturer.

Ta kontakt for å høre hvilke løsninger vi kan tilby!