I forbindelse med mulig løfting av boretårnet på Ula – utførte vi en veiing med tyngdepunktbestemmelse vinteren 2018.

Veiing ble utført ved hjelp av hydrauliske jekker og elektroniske lastceller. Boretårnet ble løftet klar av underliggende konstruksjon, og lasten ble registrert. Denne operasjonen ble gjentatt 3 ganger, og snittverdig samt tyngdepunkt regnet ut.