Vi monterte og utførte strekklapptesting på trykktank på Equinors Mongstad anlegg. Dette ble utført for å verifisere og kvalitetssikre beregninger i forbindelse med revisjon.

Målingene ble utført ved montering av 10 stk HBM strekklapper og en HBM QuatumX AD-konverter. Strekklapper ble montert på 5 forskjellige punkter – i horisontal og vertikal retning på tanken.

I tillegg ble det montert opp trykksensor, for å logge trykk i tanken under testing, samt 2 stk temperatursensorer, en montert på tanken, og en i luft.

Alle verdiene ble logget gjennom hele trykktesten, og fram til tanken var tappet for trykk.