For å fjerne søyler som holdt en etasje oppe fra undersiden, ble det satt inn strekkstag ovenfra og ned.

Vi utførte oppspenning med hydrauliske ASDO jekker. Strekklappmålinger med logging og live-data både før, under og etter oppspenning ble utført med HBM strekklapper og HBM QuantumX AD-konverter.

HBM strekklapper ble montert på overflaten av ASDO stagene (et stk M64 og to stk M42), i to retninger for temperaturkompensering. Disse ble dekket med dekkmiddel for å beskytte og gjøre det mulig å gjenta målingene ved behov.

Disse målingene ble utført for å kontrollere spenningsnivå i stagene. På den måten kunne vår kunde sammenligne sine teoretiske verdier med målte verdier, vi fikk oversikt over lastene på hvert av stagene, og det ble mulig å avdekke eventuelle endringer etter oppspenning og fjerning av søyler.