Urdal Services AS reiste til Havøysund Vindmøllepark i Finnmark for å montere strekklapper i sokkelen til en vindmølle.

Strekklappene ble montert i henhold til kundes ønske – ved forskjellige vinkler på innsiden av selve vindmøllen.

Dette ble gjort for å kunne sammenligne kalkulerte verdier i sokkelen, med faktiske målte verdier. Resultatene kan brukes til å fortelle mer om hvilke påvirkning forskjellige vindlaster har på vindmøllen, og på den måten være med på å bestemme strukturens resterende levetid.