Vi fikk forespørsel fra Saudefaldene Kraftselskap om det var mulig å måle last i kjedet som hever damluka ved Storlivatnet nær Sauda. Kunden ønsket å vite hvordan kjedet blir belastet ved forskjellige grader av åpning på luken, og ved forskjellig vannstand i Storlivatnet.

For å kunne måle dette uten å endre på innfestingene til kjedet, ble det besluttet å maskinere to sideplater, slik at disse ville være det svakeste leddet i kjedet. Deretter monterte vi strekklapper på hver av sideplatene, og kalibrerte disse i vårt laboratorie.

Vi reiste opp til damluken og monterte opp sideplatene i samarbeid med Saudefaldene Kraftseskap, og satte opp et loggesystem, slik at kunden selv hadde mulighet til å logge data.

Vi gjennomførte også en del tester med forskjellige grader av åpning på luken, for å kontrollere at systemet virket som ønsket. Vannstanden ved denne testen var noe lavere enn høyeste tillatte – og loggeutstyr ble derfor stående igjen for å kunne logge ved neste «høyeste tillatte vannstand».