Bondura Technology AS ønsket en måling på hvor mye krefter deres patenterte bolter ekspanderer med ved forskjellig tiltrekkingsmoment.

Vi fikk tilsendt en serie med testboss (stålhylser) som var tilpasset de forskjellige boltstørrelsene, og monterte opp strekklapper på disse. Strekklappene ble plassert i hoop (tangentiell) retning.

Siden vi hadde materialsertifikater og mål på testbossene, kunne vi regne ut hvor mye trykk som ble påført bosset fra innsiden, ved å måle «hoop-strain».

Det ble gjort flere serier med tester, med forskjellige bolter og tiltrekkingsmomenter. En representat fra Bondura Technology var tilstede for å ta seg av tiltrekking av boltene, og for å kunne observere testingen.