For å måle temperatur i Nidelva, er det montert en TP100 sensor ved elvebredden, ca 1 meter dypt. Måleren er koblet til en Arduino Uno som leser dataene, gjør en enkel analyse for å luke ut eventuelle feilmålinger og sender så dataene videre til Raspberry Pi 3 over USB-kabel.

Raspberry Pi bruker Python og matplotlib for å lage grafene som du ser her. Grafene blir oppdatert ved bestemte intervaller.

Dette prosjektet ble utført sommeren 2018 - som en del av utvikling av nye sensortyper.