Vår ingeniør/sakkyndige person Henrik Bruun-Gundersen har fullført kurs i tilkomst-teknikk Nivå 1 (IRATA). Kurset ble fullført 6. Mars 2020 hos RU Training i Stockton, UK.

Med dette kan vi tilby inspeksjon for sertifisering/re-sertifisering der det er behov for tilkomst-teknikk.